Analist Sociaal-Economisch Beleid - Pass HR Services

Analist Sociaal-Economisch Beleid

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, federaal adviesorgaan dat is opgericht in 1948, heeft als missie de beraadslagingen tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers over sociaal-economische thema’s te organiseren om een impact te hebben op de overheidsbeslissingen.

Het secretariaat van de Raad heeft o.a. als opdracht het proces van beraadslagingen tussen de sociale partners in goede banen te leiden, adviezen en verslagen op te stellen die de goedkeuring van de sociale partners zullen wegdragen omdat in deze documenten een aanpak wordt ontwikkeld voor de thema’s waarin rekening wordt gehouden met hun bezorgdheden, en het openbaar debat aan te sturen op basis van de werkzaamheden van de CRB.

Voor het secretariaat zoekt men momenteel een Analist Sociaal-Economisch Beleid:

 

Functie

 • Je ondersteunt de werking van de CRB als sociaaloverlegorgaan en als adviesverlenende instelling ten behoeve van de federale overheid.
 • Je bereidt de vergaderingen voor van de organen die de CRB besturen en van de technische organen die de adviezen en verslagen ter attentie van de politieke autoriteiten opstellen.
 • Je stelt nota’s over sociaal-economische thema’s op die stof leveren voor het proces van beredeneerd onderhandelen.
 • Je ontplooit je in functie van de noden van de organisatie en van je eigen interesses tot een expert binnen enkele economische vakdomeinen van de CRB (loonoverleg op macroniveau, arbeidsmarkt, energie, mobiliteit, digitalisering, overheidsfinanciën, concurrentievermogen, sectoranalysen…).
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor de sociale partners en de regering voor jouw vakdomeinen.
 • Je faciliteert het onderhandelingsproces tussen de sociale partners over diverse thema’s in de (sub-)commissies van de CRB.
 • Je gaat op zoek naar de informatie die nodig is om je rollen uit te voeren en bouwt een netwerk op zodat je gemakkelijk toegang hebt tot deze informatie.

 

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de (toegepaste) economische wetenschappen.
 • Enige ervaring met beleidsondersteunend werk is een pluspunt, maar ook kandidaten zonder professionele ervaring worden aangemoedigd om deel te nemen aan de selectieprocedure.
 • Je hebt een zeer uitgesproken belangstelling voor de verschillende domeinen die in de CRB worden behandeld.
 • Je beheerst de economische redenering en vertoont grote interesse voor beleidsanalysen. Met jouw economische kennis kan je reeds de economische problemen identificeren en een relevante diagnose stellen, maar je wil die kennis continu verruimen.
 • Je kan je in vrij korte tijd vertrouwd maken met het analyse- en beleidskader van sommige actuele sociaal-economische dossiers.
 • Je bent in staat creatieve oplossingen aan te reiken.
 • Je hebt goed ontwikkelde redactionele vaardigheden die je helpen om complexe theoretische beschouwingen te vertalen in concrete beleidsmaatregelen.
 • Bij onderhandelingen ben je in staat om de standpunten en belangen van de verschillende partijen te identificeren, en op basis van dit inzicht consensuele boodschappen mee vorm te geven.
 • Je kan goed in team werken, maar je bent ook in staat je kennis en vaardigheden op een autonome manier te ontwikkelen en je hebt een ruim verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je houdt van informatica in de ruime zin van het woord.
 • Een goede kennis van het Frans is onontbeerlijk om de besprekingen tussen de leden tijdens de vergaderingen te kunnen volgen.

 

Aanbod

 • Een gevarieerde (behandelde thema’s) en uitdagende functie waarin veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid wordt geboden om de eigen doelstellingen te bereiken en de missies van de CRB te helpen verwezenlijken.
 • Een aantrekkelijke werkomgeving in een dynamische openbare organisatie die in de omgang met en tussen de personeelsleden veel belang hecht aan waarden zoals een begripvolle, onpartijdige en welwillende houding, vertrouwen, verrijking door verschillen en verantwoordelijkheid.
 • Mogelijkheid tot telewerk na evaluatie van de werkzaamheden op de werkvloer.
 • Een aantrekkelijk salaris (conform weddeschaal NA11) aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, fietsvergoeding, taalpremie, tussenkomst in telefoonabonnement; telewerkvergoeding), een zeer soepele werktijdregeling (flexibele uren, recuperatie, telewerk) en een gunstig verlofstelsel.

 

Procedure

Wij ontmoeten u graag voor een persoonlijk gesprek en mogelijk enkele testen. In een tweede fase wordt u onmiddellijk bij de klant voorgesteld. Uw sollicitatie wordt met zorg en discretie behandeld.