Pass HR Services

Van Jobhunting naar Jobfarming

Rekruteren is zoveel meer dan mensen zoeken. Als recruiter moet je inzicht hebben in de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden én het gedragspatroon en de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

Je bouwt een band op met (ook) latente werkzoekenden en je zorgt ervoor dat zij u zich herinneren.

Instant rekrutering is moeilijk. Eigenlijk bereid je vandaag de opdrachten van morgen voor. En daar moet je bewust mee bezig zijn.

Een netwerk uitbouwen kan alleen via permanente inspanningen gedurende lange tijd. Losse data verzamelen is niet voldoende. De verbanden leggen tussen de data, dat vraagt inzicht en kennis van je data. En die data zijn alweer mensen. Mensen moet je kennen, weten wat ze echt belangrijk vinden en waarom.

Je rekruteringsimago is veel belangrijker dan de concrete vacatures die verschijnen via je website.

Respect voor kandidaten, zonder dat je je vastberadenheid verliest. Je mag zeker veel verwachtingen koesteren t.o.v. kandidaten, maar zonder dat dit dwingende verplichtingen worden. Openheid in de aanpak, openheid over de opdrachtgever en openheid over de functie; dan kan je openheid verwachten van de andere kant.

Kandidaten zijn gewoon mensen op een andere moment van hun leven. Kunst is tijdens de selectie die mensen te ontdekken die ze zijn op alle andere momenten van hun leven.

Want objectieve criteria aftoetsen is echt niet zo moeilijk. De juiste inschatting maken over andere kwaliteiten zoals mentaliteit, aanpasbaarheid, visie, gezonde hoeveelheid oprechtheid, … En die dan matchen aan de organisatie en mensen met wie ze verder moeten, is pas moeilijk.

Andere data zijn de klanten / commerciële contacten, dat laatste woord zou kunnen doen vermoeden dat het hier minder om mensen gaat. Niets is minder waar. Ook de mensen/klanten moeten met grote omzichtigheid benaderd en begrepen worden. Vertrouwen krijgen om naar duurzame tewerkstelling toe te werken is een Key Issue. En dat vertrouwen moet je koesteren.

Wij zijn permanent alert en attent tijdens ieder persoonlijk, telefonisch of online contact met onze kandidaten en klanten. Arbeidsintensief? Ja! Saai? Nooit! De routine overvalt ons zelden, verveling en het gevoel reeds alles gezien of gedaan te hebben, ik geloof niet dat dit ooit bij ons team opborrelt.

Complex werken dat wel, hoe lager de werkloosheid en hoe beter de economie het doet, hoe moeizamer het wordt.

Het aantal openstaande vacatures stijgt en dat terwijl het aantal werkzoekenden blijft dalen. Natuurlijk is het niet de eerste keer dat er schaarste op de arbeidsmarkt is ten gevolge van hoogconjunctuur. Dit keer is het fenomeen van arbeidsmarktkrapte echter niet enkel te verklaren door hoogconjunctuur. We beginnen steeds meer de gevolgen van de vergrijzing te voelen. De babyboomgeneratie begint stilaan de arbeidsmarkt te verlaten en dat heeft zo zijn gevolgen. Ook kiezen jongeren er steeds vaker voor om langer te studeren en dus pas op een latere leeftijd de arbeidsmarkt te betreden. De combinatie van deze twee fenomenen zorgt ervoor dat voor elke 100 potentiële uitstromers uit de arbeidsmarkt er slecht 82 potentiële instromers zijn. Reken daar nog de huidige hoogconjunctuur bij. Daarom is het belangrijker dan ooit om met elk talent dat we ontmoeten een lange termijn relatie op te bouwen en te luisteren naar wat zij echt zoeken.

Deze bijtkracht, creativiteit, doorzetting, respect en vertrouwen laten ons toe succesvol te blijven, ook in een schaarse arbeidsmarkt. En dit reeds 25 jaar.

Deel dit artikel: