Pass HR Services

GDPR. Alom tegenwoordig.

General Data Protection Regulation, of kortweg GDPR, is een Europese wetgeving die nieuwe, strengere privacyregels vastlegt voor de volledige Europese Unie.

Pass HR Services gaat reeds 25 jaar zeer zorgvuldig om met de gegevens van onze kandidaten. Deze worden enkel bewaard en gebruikt om onze bedrijfsdoelstelling te realiseren nl. een juiste efficiënte selectie maken van geschikte medewerkers, volgens de opdrachten van onze klanten.

GDPR zien we als een opportuniteit om u nog gepaster verder te helpen bij een volgende fase in uw loopbaan.

De bedrijfsgegevens van onze klanten en prospecten dienen ook enkel om onze businessactiviteiten (selectie, outplacement en HR advies) verder te ontwikkelen en wij beperken ons tot de publiek gekende info of info die wij via persoonlijke contactname verzamelden.

In lijn met de nieuwe Europese wetgeving hebben wij ons privacybeleid aangepast. Dit om duidelijker aan te geven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, wat wij met uw persoonsgegevens doen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij verwijzen u naar ons privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.pass.jobs/privacy-policy/.

Voor al jullie vragen in verband met deze nieuwe wetgeving en de gegevens die wij van jullie bewaren kunnen jullie contact opnemen via privacy@pass.jobs.

Deel dit artikel: